A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Miescie Brańsk w 2017 r.
» Informacja dot. wsparcia na operacje typu 'Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej'
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Odpowiedź Nr 1 dot. zapytania ofertowego z dnia 07.12.2016 r. pn:'Dostawa Paliw płynnych dla Miasta Brańsk na 2017 r.'
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 50
Nazwa Urząd Miasta w Brańsku
herb
Adres Brańsk ul. Rynek 8
Kod 17-120
Telefon (085) 7375940
Fax (085) 7375363
Obszar 32,43 km 2
Liczba Mieszkańców 3 884
E-mail » um.bransk@bransk.podlaskie.pl
www » www.bransk.podlaskie.pl
www - bip » www.umbransk.bip.podlaskie.pl
Burmistrz Miasta Brańsk Czesław Sokołowski
Tel: (085) 7375 362
Fax: (085) 7375 363
e-mail: burmistrz@bransk.podlaskie.pl
Sekretarz Miasta Brańsk Zbigniew Romaniuk
Tel: 85 7375 122
Fax: 85 7375 363
e-mail: sekretarz@bransk.podlaskie.pl
Skarbnik Miasta Brańsk Joanna Witkowska
Tel: (085) 7375087
Fax: (085) 7375363
e-mail: skarbnik@bransk.podlaskie.pl
Przewodniczący Rady Miasta Brańsk Ryszard Anusiewicz
nr konta bankowego:Bank Spółdzielczy w Brańsku 63 8063 0001 0010 0100 1182 0005
1  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
W załączeniu...
2016-12-30 0756 Czytano:559 razy » Przeczytaj artykuł
2  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Miescie Brańsk w 2017 r.
W załączeniu...
2016-12-28 1107 Czytano:591 razy » Przeczytaj artykuł
3  Informacja dot. wsparcia na operacje typu 'Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej'
W załączeniu...
2016-12-20 1259 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
4  Odpowiedź Nr 1 dot. zapytania ofertowego z dnia 07.12.2016 r. pn:'Dostawa Paliw płynnych dla Miasta Brańsk na 2017 r.'
W załączeniu...
2016-12-13 1339 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
W załączeniu...
2016-12-12 0953 Czytano:592 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zapytanie ofertowe na 'Dostawę paliw płynnych dla Miasta Brańsk na 2017 r.'
Miasto Brańsk zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest 'Dostaw...
2016-12-07 0948 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
7  Informacja z otwarcia ofert
W załączeniu...
2016-12-01 1314 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
8  Pismo dot. pomocy rolnikom - klęski żywiołowe
W załączeniu...
2016-12-01 0938 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
9  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Burmistrz Miasta Brańsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do spr...
2016-11-24 1204 Czytano:561 razy » Przeczytaj artykuł
10  ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH ORAZ NA NIERUCHOMOŚCIACH NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚC
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówie...
2016-11-22 0935 Czytano:631 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
W załączeniu...
2016-10-07 0818 Czytano:686 razy » Przeczytaj artykuł
12  Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W załączeniu...
2016-09-30 0854 Czytano:618 razy » Przeczytaj artykuł
13  Urząd Miasta Brańsk poszukuje właścicieli psów
O G Ł O S Z E N I E

W związku z odnotowanymi na terenie miasta Brańsk...
2016-09-29 1417 Czytano:615 razy » Przeczytaj artykuł
14  Informacja dotycząca naboru wniosków w ramach PROW 2014 - 2020
W załączeniu...
2016-09-23 1404 Czytano:570 razy » Przeczytaj artykuł
15  Informacja w sprawie szczepień lisów wolnożyjących
W załączeniu...
2016-09-19 0900 Czytano:504 razy » Przeczytaj artykuł
16  Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa o pracach związanych z monitoringiem siedlisk przyrodniczych
W załączeniu...
2016-09-01 0826 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
17  Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)
W załączeniu...
2016-08-30 1218 Czytano:540 razy » Przeczytaj artykuł
18  Apel Głównego Lekarza Weterynarii
W załączeniu...
2016-08-29 0800 Czytano:565 razy » Przeczytaj artykuł
19  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W załaczeniu...
2016-08-24 1050 Czytano:571 razy » Przeczytaj artykuł
20  Program bioasekuracji - Informacja dla rolników zajmujących się chowem i hodowlą trzody chlewnej
W załączeniu...
2016-08-17 1024 Czytano:506 razy » Przeczytaj artykuł
21  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Brańsk w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt
W załączeniu...
2016-07-18 1237 Czytano:635 razy » Przeczytaj artykuł
22  Promocja - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Brańsk

Miasto Brańsk informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z t...
2016-07-14 1034 Czytano:707 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
W załaczeniu...
2016-06-03 1335 Czytano:827 razy » Przeczytaj artykuł
24  Odpowiedź Nr 1 dot. zapytania ofertowego na realizację zadania pn. 'Opracowanie Programu rewitalizacji dla Miasta Brańsk'
W załączeniu...
2016-05-18 1333 Czytano:880 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. 'Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk
Burmistrz Miasta Brańsk zaprasza do składania ofert w postepowaniu o wartości zamówienia nie prz...
2016-05-13 1350 Czytano:1201 razy » Przeczytaj artykuł
26  Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego
w ząłczeniu...
2016-03-31 1407 Czytano:1158 razy » Przeczytaj artykuł
27  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
w załączeniu...
2015-12-29 1523 Czytano:1171 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie w spr. ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego w pracy w Urzędzie Miasta Brańsk
w załączeniu...
2015-11-25 1510 Czytano:1037 razy » Przeczytaj artykuł
29  Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn...
2015-10-20 1035 Czytano:1146 razy » Przeczytaj artykuł
30  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASA BRAŃSK
Brańsk, dnia 09 października 2015 r.OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
o wyłożeni...
2015-10-09 0833 Czytano:1278 razy » Przeczytaj artykuł
31  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Brańsk, dnia 17.06.2015 r.
Znak sprawy: GKM.6220.5.2015
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ...
2015-06-17 1058 Czytano:1131 razy » Przeczytaj artykuł
32  zmiana studium - mapy
mapy cz. I...
2015-06-11 1309 Czytano:1584 razy » Przeczytaj artykuł
33  projekt uchwały
projekt uchwały...
2015-06-11 1308 Czytano:1486 razy » Przeczytaj artykuł
34  studium miasta Brańsk
studium...
2015-06-11 1305 Czytano:1488 razy » Przeczytaj artykuł
35  prognoza do studium
prognoza...
2015-06-11 1303 Czytano:1347 razy » Przeczytaj artykuł
36  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany stud...
2015-06-02 1106 Czytano:1426 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziała...
2015-04-17 1043 Czytano:1293 razy » Przeczytaj artykuł
38  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brańsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowa...
2015-01-16 1220 Czytano:1839 razy » Przeczytaj artykuł
39  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brańsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu z...
2015-01-16 1216 Czytano:1919 razy » Przeczytaj artykuł
40  Wprowadzenie zmian do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk
Burmistrz Miasta Brańsk
uprzejmie informuję, iż wszczęto postępowanie celem
wprowadzenia zmia...
2014-09-08 1239 Czytano:2651 razy » Przeczytaj artykuł
41  REGULAMIN PRZYJMOWANIA ODPADÓW do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Bielskiej 47 w Brańsku
Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunaln...
2014-05-30 0848 Czytano:1894 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zakończenie projektu
w załączeniu...
2009-12-23 1402 Czytano:3556 razy » Przeczytaj artykuł
43  Spotkanie z psychologiem
w załączeniu...
2009-12-14 0929 Czytano:3532 razy » Przeczytaj artykuł
44  Spotkania z doradztwa zawodowego
w załączeniu...
2009-11-26 1218 Czytano:3461 razy » Przeczytaj artykuł
45  Kolejna edycja szkoleń
w załączeniu...
2009-09-23 1420 Czytano:3575 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zakończenie szkolenia
w załączeniu...
2009-08-31 1216 Czytano:4352 razy » Przeczytaj artykuł
47  Szkolenie obsługi komputera
w załączeniu...
2009-08-06 1427 Czytano:3716 razy » Przeczytaj artykuł
48  Informacja o projekcie 'Chcemy zaistnieć'
w załączeniu...
2009-06-17 1333 Czytano:4024 razy » Przeczytaj artykuł
49  PAMIETAJ O SZKOLE!!!!
W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających z rodzicami za granicę Ministerstwo Edukacji Narodowe...
2009-04-27 1238 Czytano:4446 razy » Przeczytaj artykuł
50  ogłoszenie o opłacie skarbowej
Urząd Miasta w Brańsku informuje, że opłatę skarbową można uiszczać w kasie Urzędu Miasta B...
2007-01-19 1225 Czytano:11770 razy » Przeczytaj artykuł
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Brańsk otwarty jest w godzinach
7.30-15.30
od poniedziałku do piątku
PODANIE/INFORMACJA

» Informacja dla osób niesłyszących
» Podanie o tłumacza do języka migowego
Urząd Miasta Brańsk